Een concept van Architect Frank Gruwez. Hij bezit het keurmerk Energiebewust Architect

Ben bouwen

Ben eises- Aanbevolen bouwbedrijven

Premies voor een BEN-woning

Wie nu al een BEN-woning bouwt, krijgt – naast elke maand een lagere energiefactuur – nog een financieel steuntje in de rug. 5 jaar lang tot 100% korting op de onroerende voorheffing De E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar. De korting kan worden gecombineerd met andere verminderingen zoals die voor kinderen ten laste, gehandicapte personen of bescheiden woning. Je krijgt de vermindering automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

Ben architect

Ons team levert een totaalconcept voor BEN bouwen en verbouwen. Europa bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. BEN woningen verbruiken een minimum aan energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water en halen hun energie uit hernieuwbare bronnen. In België is er ongetwijfeld nog een pak werk aan de winkel om deze Europese doelstelling te bereiken. Wat betekenen die veranderingen voor de bouwer? En vooral: wat gaat een renovatie of nieuwbouw ons kosten?

Woningbouw

Bent u ook op zoek naar een energiebesparende houtskeletbouw BEN-woning die wordt gekenmerkt door duurzaamheid energiebesparende technieken een zeer laag E-peil én haar milieuvriendelijkheid? Een huis dat comfort biedt maar ook zeer snel kan worden gebouwd en opgeleverd? Ga dan voor houtskeletbouw van 3bouw. Onze bouwmethodes en gehanteerde technieken voldoen vandaag al aan alle hedendaagse en toekomstige vereisten en normen. Houtskeletbouw wat houdt het precies in? De huidige houtskeletbouw is een meer ontwikkelde vorm van de eeuwenoude vakwerkhuizen en de Scandinavische pionierswoningen.

 

Ben Villa bouwen
U bent in Start Team Architec Gruwez Modern huis bouwen moderne huizen. Heb je plannen om een levend huis te bouwen? Gebruik dan de kennis en ervaring van Architect Gruwez. Onze specialiteit is het bouwen van exclusieve huizen met meer dan 300 referenties van moderne woningen in Vlaanderen en Zuid Nederland. Modern huis bouwen volgens totaalconcept. Architect Gruwez en zijn professionele medewerkers bieden u tal van mogelijkheden bij het bouwen van een huis. Moderne huizen bouwen zien we als een totaalconcept waarbij wij alles voor u regelen van de grootste tot de kleinste details.

Bijna-energieneutraal (BEN) - Energiesparen
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en ook de rest van Europa. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Recticel Insulation engageert zich al jaren als ambassadeur van het energiezuinig bouwen en verbouwen. De kwalitatieve isolatieoplossingen van Recticel Insulation hebben een hoge isolatiewaarde en lenen zich perfect om een bijna-energieneutrale (BEN) woning te bouwen. Dé energiezuinige woning van de toekomst bouwt u vandaag al met Recticel Insulation. Om aan de BEN eisen te voldoen en de woning niet noodzakelijk duurder te maken zoekt iedereen in de bouwwereld naar innovatieve producten en oplossingen. De isolatiespecialist Recticel Insulation investeert continu in research & development van nieuwe toepassingen en oplossingen. De ontwikkeling en het op punt stellen van L-ments, het nieuwe zelfdragende en thermisch isolerende daksysteem, heeft ruim twee jaar in beslag genomen maar Recticel Insulation is ervan overtuigd met dit systeem een toekomstvaste dakoplossing te bieden die meteen ook komaf maakt met de minpunten van bestaande dakelementen. Waarom zou je tot 2021 wachten om BEN te bouwen als je dat nu al probleemloos kan? Zo win je immers meteen al de strijd tegen de energiefactuur en is je woning later veel meer waard. Bovendien kan je een beroep doen op heel wat financiële stimuli. Maak kennis met de bouwcoach BEN op www.iedereenBEN.be en bouw vandaag een woning die al beantwoordt aan de normen van morgen. Het ultieme doel? Iedereen BEN!

bijna-energieneutraal-bouwen-ben-woning - Architect luxe woningen ...

Een gewoon huis is voor veel mensen niet genoeg, de meeste willen duurzaam wonen. Ben jij ook van dat principe bouw dan een bijna-energienautraal huis. Voor het ontwerp en bouwen van een BEN woning kunt u terecht bij architectenbureau Frank Gruwez. Ons bureau ontwerpt en maakt verschillende soorten huizen, waaronder bijna-energieneutrale huizen.

tuinmeubelen uitkiezen
Wat is BEN (Bijna-EnergieNeutraal) en hoe kan ik voldoen aan de BEN eisen?
EPB-eisen of normen voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat: wie in Vlaanderen (ver)bouwt, is verplicht om ze te respecteren. Sinds 2006 scherpt de overheid die energie-eisen stapsgewijs aan. Vanaf 2021 moeten alvast alle nieuwbouwwoningen bijna-energieneutraal (BEN) zijn, met een E-peil van maximaal 30 én verplichte productie van hernieuwbare energie. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn. Koester je bouwplannen? Dan is BEN-bouwen vandaag al de slimste keuze! Spelende kinderen Om het milieu te vrijwaren voor volgende generaties, moet wereldwijd de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 sterk dalen. Energiezuinig bouwen is een cruciale sleutel tot een mogelijke oplossing. Doorgedreven isoleren, goede luchtdichtheid voorzien, zonwering aanbrengen tegen oververhitting, energie-efficiënt ventileren, hernieuwbare energie aanwenden … de komende jaren wordt het allemaal nóg belangrijker. Voor nieuwe woningen is ‘bijnaenergieneutraal’ of BEN de verplichte volgende stap in de evolutie naar energiezuinigere huizen. Vanaf 2021 is BEN-bouwen de standaard in Vlaanderen en Europa. Dat komt het milieu ten goede, maar ook BEN-bouwers zelf profiteren van de voordelen: een lagere energiefactuur, meer wooncomfort én een woning die meer waard is op de verkoopof verhuurmarkt
elektricien knokke
EPB-eisen 2016-2020
De laatste jaren zagen we een forse verstrenging van de energienormen. En dat is maar goed ook. Een groot deel van de woningen in België levert immers (zeer) slechte energieprestaties. Net daarom legt de Europese Unie nog strengere eisen op voor 2020 en daarna. De doelstelling? Alle nieuwbouwwoningen moeten minstens aan de BEN-eisen voldoen wat overeenkomt met een E-peil van E30. Wat nog meer van je verwacht wordt, lees je hier. E35 in 2020, E30 vanaf 2021 Het maximale E-peil wordt de komende jaren stelstelmatig verlaagd. In 2020 mag het E-peil van een nieuwbouwwoning maximaal E35 bedragen en vanaf 2021 zelfs E30.
prijs trapliften
Bijna-energieneutraal bouwen (BEN) | Vlaanderen.be
BEN staat voor “bijna-energieneutraal”. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Eisen voor BEN-gebouwen Een BEN-woning of BEN-appartement moet een E-peil hebben van E30 of lager voldoen aan specifieke eisen voor thermische isolatie (U-max en K-peil) en netto-energiebehoefte voor verwarming. Vanaf 2018 wordt in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil. Dat S-peil (of ‘schilpeil’) geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). risico op oververhitting ventilatie minimumaandeel hernieuwbare energie. Het Vlaams Energieagentschap heeft een lijst gemaakt van alle eisen waaraan een BEN-woning of BEN-appartement moet voldoen (externe website). Als uw nieuwbouw of herbouwde woning aan al die eisen voldoet, is uw woning of appartement ‘BEN’. Ook voor een BEN-school of BEN-kantoor gelden er specifieke eisen (externe website) (onder meer E-peil van E40 of lager).
Vochtbestrijding
BEN-eisen - Bijna-energieneutraal (BEN) - Livios
Een BEN-woning moet in Vlaanderen voldoen aan zeven voorwaarden. Wij lijsten ze voor je op. Een BEN-woning moet de energie die ze nog nodig heeft voor het grootste deel halen uit hernieuwbare bronnen. Foto: Groep Huyzentruyt nv Bewaren Het BEN-logo met ernaast vier van de zeven kernwaardes. Ook op het programma: verplicht ventileren, aandacht voor mogelijke oververhitting én minimum isolatiewaardes per constructieonderdeel. Foto: VEA Bewaren BEN staat voor een doorgedreven isolatie... Foto: UNILIN Bewaren ... gekoppeld aan hernieuwbare energie. Foto: STIEBEL ELTRON Bewaren 1. Energieprestatieniveau: E30 Het E-peil is kleiner of gelijk aan E30. Dat E-peil is de energetische score van je volledige woning: isolatie, technieken, compactheid, oriëntatie... 2. Isolatiewaarde van de bouwschil: K40 Het K-peil van een BEN-woning is kleiner of gelijk aan K40. Dit is de isolatiescore van je huis: het totaalpakket van dak, muur en vloerisolatie. En natuurlijk je ramen en deuren. 3. Isolatiewaarde van de constructiedelen: Umax Voor de verschillende constructiedelen gelden Umax-eisen. U duidt aan hoe goed een bepaald onderdeel van je woning isoleert. Voor een BEN-woning geldt er per constructiedeel een maximum:
hotel kopen frankrijk
Bijna-energieneutraal (BEN) - Energiesparen
BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Bouwplannen? Bouw nu al BEN! BEN-bouwen is vandaag al de slimste keuze! Want de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur. Wie voorloopt op de standaard, wordt extra beloond. Voor BEN-woningen bestaan stevige premies, een korting op de onroerende voorheffing en bij sommige banken een extra voordelig BEN-krediet. Hoe pak ik dat best aan, een BEN-woning bouwen? Met de praktische bouwgids is elke BEN-bouwer mee vanaf de voorbereiding.
stellingbouw

BEN-eisen - Energiesparen

BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. De Vlaamse Regering legde op 29 november 2013 vast aan welk E-peil en eisenpakket gebouwen in 2021 moeten voldoen, om te beantwoorden aan het BEN-niveau. Een BEN-gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen die gelden in het jaar van de vergunningsaanvraag of melding en aan een strenger E-peil. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw verschilt dat maximaal E-peil: Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde woningen met vergunningsaanvraag vanaf 2014. Een BEN-school of BEN-kantoor heeft een E-peil lager dan of gelijk aan E40. Deze definitie is van toepassing op nieuwe en herbouwde gebouwen met bestemming kantoor of school, met vergunningsaanvraag vanaf 2014 en voor 1 januari 2017. Bij een niet-residentieel BEN-gebouw (scholen, kantoren, ziekenhuizen, horeca, ... ) hangt de maximale E-peileis (pdf, maart 2017) af van de samenstelling van het gebouw. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2017. Picknicktafel kopen

veranda
Wilt u hier opgenomen worden? Stuur een mail naar info@seobureau.be
 

Sleutel op de deur

Sleutel-op-de-deur architecenbureau Gruwez bouwt jouw droomwoning volledig op maat & afgestemd op jouw budget.